Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'devilcarprokadr.mysql.db' (1) in /home/devilcar/www/devil-cars/europetrip-pl/controller/mysql.php on line 15
Dane do bazy trzeba poprawic. Przerwano komunikacje.